Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

HUDÁČEK, Pavol. CASTRUM SALIS. SEVERNÉ POHRANIČIE UHORSKA OKOLO ROKU 1000. Bratislava : Historický ústav SAV; VEDA vydavateľstvo SAV, 2016, 478 s. ISBN 9788022415354.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 3
Miroslav Lysý
Detaily:
Rok, strany: 2019, 541 - 543
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Lysý, M. 2019. HUDÁČEK, Pavol. CASTRUM SALIS. SEVERNÉ POHRANIČIE UHORSKA OKOLO ROKU 1000. Bratislava : Historický ústav SAV; VEDA vydavateľstvo SAV, 2016, 478 s. ISBN 9788022415354.. In Historický časopis, vol. 65, no.3, pp. 541-543. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.3.7

APA:
Lysý, M. (2019). HUDÁČEK, Pavol. CASTRUM SALIS. SEVERNÉ POHRANIČIE UHORSKA OKOLO ROKU 1000. Bratislava : Historický ústav SAV; VEDA vydavateľstvo SAV, 2016, 478 s. ISBN 9788022415354.. Historický časopis, 65(3), 541-543. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.3.7
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019