Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – ŠOLTÉS, Peter et al. SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU V DLHOM 19. STOROČÍ. (SOCIETY IN SLOVAKIA IN THE LONG 19TH CENTURY.). Bratislava : VEDA, 2015, 511 pages. ISBN978-80-224-1478-4.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 5
László Vörös
Detaily:
Rok, strany: 2019, 939 - 945
Jazyk: eng
Typ článku: / reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Vörös, L. 2019. KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – ŠOLTÉS, Peter et al. SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU V DLHOM 19. STOROČÍ. (SOCIETY IN SLOVAKIA IN THE LONG 19TH CENTURY.). Bratislava : VEDA, 2015, 511 pages. ISBN978-80-224-1478-4.. In Historický časopis, vol. 65, no.5, pp. 939-945. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.5.9

APA:
Vörös, L. (2019). KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – ŠOLTÉS, Peter et al. SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU V DLHOM 19. STOROČÍ. (SOCIETY IN SLOVAKIA IN THE LONG 19TH CENTURY.). Bratislava : VEDA, 2015, 511 pages. ISBN978-80-224-1478-4.. Historický časopis, 65(5), 939-945. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.5.9
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 30. 3. 2019