Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGYELOVÁ, Tünde. HRADNÉ KUCHYNE A ŠĽACHTICKÉ STRAVOVANIE V RANOM NOVOVEKU. Radosti slávností, strasti každodennosti (CASTLE KITCHENS AND THE EATING HABITS OF ARISTOCRATS IN EARLY MODERN TIMES. The Joy of Festivals, The Sorrows of Ever

In: Historický časopis, vol. 65, no. 5
Michal Bada
Detaily:
Rok, strany: 2019, 935 - 937
Jazyk: eng
Typ článku: / reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Bada, M. 2019. DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGYELOVÁ, Tünde. HRADNÉ KUCHYNE A ŠĽACHTICKÉ STRAVOVANIE V RANOM NOVOVEKU. Radosti slávností, strasti každodennosti (CASTLE KITCHENS AND THE EATING HABITS OF ARISTOCRATS IN EARLY MODERN TIMES. The Joy of Festivals, The Sorrows of Ever. In Historický časopis, vol. 65, no.5, pp. 935-937. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.5.8

APA:
Bada, M. (2019). DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGYELOVÁ, Tünde. HRADNÉ KUCHYNE A ŠĽACHTICKÉ STRAVOVANIE V RANOM NOVOVEKU. Radosti slávností, strasti každodennosti (CASTLE KITCHENS AND THE EATING HABITS OF ARISTOCRATS IN EARLY MODERN TIMES. The Joy of Festivals, The Sorrows of Ever. Historický časopis, 65(5), 935-937. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.5.8
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 30. 3. 2019