Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

HLAVAČKOVÁ, Miriam (ed.). OD SYMBOLU K SLOVU. PODOBY STREDOVEKEJ KOMUNIKÁCIE. (FROM SYMBOL TO WORD. FORMS OF MEDIEVAL COMMUNICATION.). Bratislava : Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, VEDA, publisher of the SAS, 2016, 456 pages. ISBN 9

In: Historický časopis, vol. 65, no. 5
Marek Druga
Detaily:
Rok, strany: 2019, 931 - 933
Jazyk: eng
Typ článku: / reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Druga, M. 2019. HLAVAČKOVÁ, Miriam (ed.). OD SYMBOLU K SLOVU. PODOBY STREDOVEKEJ KOMUNIKÁCIE. (FROM SYMBOL TO WORD. FORMS OF MEDIEVAL COMMUNICATION.). Bratislava : Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, VEDA, publisher of the SAS, 2016, 456 pages. ISBN 9. In Historický časopis, vol. 65, no.5, pp. 931-933. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.5.7

APA:
Druga, M. (2019). HLAVAČKOVÁ, Miriam (ed.). OD SYMBOLU K SLOVU. PODOBY STREDOVEKEJ KOMUNIKÁCIE. (FROM SYMBOL TO WORD. FORMS OF MEDIEVAL COMMUNICATION.). Bratislava : Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, VEDA, publisher of the SAS, 2016, 456 pages. ISBN 9. Historický časopis, 65(5), 931-933. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.5.7
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 30. 3. 2019