Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MAGOCSI, Paul Robert. CHRBTOM K HORÁM. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov: Universum, 2016. 593 s. ISBN 978-80-89046-97-3.

In: Historický časopis, vol. 65, no. 4
Magdaléna Lavrincová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 744 - 747
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Lavrincová, M. 2019. MAGOCSI, Paul Robert. CHRBTOM K HORÁM. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov: Universum, 2016. 593 s. ISBN 978-80-89046-97-3.. In Historický časopis, vol. 65, no.4, pp. 744-747. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.4.12

APA:
Lavrincová, M. (2019). MAGOCSI, Paul Robert. CHRBTOM K HORÁM. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov. Prešov: Universum, 2016. 593 s. ISBN 978-80-89046-97-3.. Historický časopis, 65(4), 744-747. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.4.12
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019