Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – ŠOLTÉS, Peter a kol. SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU V DLHOM 19. STOROČÍ. Bratislava : VEDA, 2015, 511 s., ISBN978-80-224-1478-4

In: Historický časopis, vol. 65, no. 4
László Vörös
Detaily:
Rok, strany: 2019, 737 - 743
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Vörös, L. 2019. KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – ŠOLTÉS, Peter a kol. SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU V DLHOM 19. STOROČÍ. Bratislava : VEDA, 2015, 511 s., ISBN978-80-224-1478-4. In Historický časopis, vol. 65, no.4, pp. 737-743. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.4.11

APA:
Vörös, L. (2019). KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – ŠOLTÉS, Peter a kol. SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU V DLHOM 19. STOROČÍ. Bratislava : VEDA, 2015, 511 s., ISBN978-80-224-1478-4. Historický časopis, 65(4), 737-743. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.4.11
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019