Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

REAKCIA NA ČASŤ ŠTÚDIE PROFESORA ROMANA HOLECA

In: Historický časopis, vol. 65, no. 4
Mária Kohútová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 733 - 734
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Kohútová, M. 2019. REAKCIA NA ČASŤ ŠTÚDIE PROFESORA ROMANA HOLECA. In Historický časopis, vol. 65, no.4, pp. 733-734. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.4.9

APA:
Kohútová, M. (2019). REAKCIA NA ČASŤ ŠTÚDIE PROFESORA ROMANA HOLECA. Historický časopis, 65(4), 733-734. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2017.65.4.9
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019