Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. (The Palatine Nicholas Esterházy. The Court Community and Aristocratic Everyday Life). Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 pages.

In: Historický časopis, vol. 66, no. 5
Viliam Čičaj
Detaily:
Rok, strany: 2019, 937 - 939
Jazyk: eng
Typ článku: / reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Čičaj, V. 2019. DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. (The Palatine Nicholas Esterházy. The Court Community and Aristocratic Everyday Life). Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 pages.. In Historický časopis, vol. 66, no.5, pp. 937-939. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.7

APA:
Čičaj, V. (2019). DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. (The Palatine Nicholas Esterházy. The Court Community and Aristocratic Everyday Life). Bratislava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 pages.. Historický časopis, 66(5), 937-939. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.7
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 30. 3. 2019