Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ZAVACKÁ, Marína. ĽUDÁCKA PREVÝCHOVA. Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20. Bratislava: Artforum, 2018, 200 s. ISBN 9788081502101.

In: Historický časopis, vol. 66, no. 4
Miroslav Palárik
Detaily:
Rok, strany: 2019, 758 - 761
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Palárik, M. 2019. ZAVACKÁ, Marína. ĽUDÁCKA PREVÝCHOVA. Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20. Bratislava: Artforum, 2018, 200 s. ISBN 9788081502101.. In Historický časopis, vol. 66, no.4, pp. 758-761. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.12

APA:
Palárik, M. (2019). ZAVACKÁ, Marína. ĽUDÁCKA PREVÝCHOVA. Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20. Bratislava: Artforum, 2018, 200 s. ISBN 9788081502101.. Historický časopis, 66(4), 758-761. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.12
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019