Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ŠTOFANÍK, Jakub. MEDZI KRÍŽOM A KLADIVOM. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 252 s. ISBN 9788073087197.

In: Historický časopis, vol. 66, no. 4
Miloslav Szabó
Detaily:
Rok, strany: 2019, 755 - 758
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Szabó, M. 2019. ŠTOFANÍK, Jakub. MEDZI KRÍŽOM A KLADIVOM. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 252 s. ISBN 9788073087197.. In Historický časopis, vol. 66, no.4, pp. 755-758. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.11

APA:
Szabó, M. (2019). ŠTOFANÍK, Jakub. MEDZI KRÍŽOM A KLADIVOM. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 252 s. ISBN 9788073087197.. Historický časopis, 66(4), 755-758. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.11
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019