Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. STREDOVEKÉ HRADY NA SLOVENSKU: Život, kultúra, spoločnosť. Bratislava: VEDA, 2017, 512 s. ISBN 9788022416085.

In: Historický časopis, vol. 66, no. 4
Matej Harvát
Detaily:
Rok, strany: 2019, 745 - 750
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Harvát, M. 2019. DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. STREDOVEKÉ HRADY NA SLOVENSKU: Život, kultúra, spoločnosť. Bratislava: VEDA, 2017, 512 s. ISBN 9788022416085.. In Historický časopis, vol. 66, no.4, pp. 745-750. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.9

APA:
Harvát, M. (2019). DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. STREDOVEKÉ HRADY NA SLOVENSKU: Život, kultúra, spoločnosť. Bratislava: VEDA, 2017, 512 s. ISBN 9788022416085.. Historický časopis, 66(4), 745-750. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.9
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019