Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

KÁZMEROVÁ, Ľubica a kol. PREMENY OSVETY A VYBRANÝCH ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH PROSTRIEDKOV NA SLOVENSKU (1918 – 1939)

In: Historický časopis, vol. 66, no. 2
Ľudovít Marci
Detaily:
Rok, strany: 2019, 345 - 348
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Marci, Ľ. 2019. KÁZMEROVÁ, Ľubica a kol. PREMENY OSVETY A VYBRANÝCH ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH PROSTRIEDKOV NA SLOVENSKU (1918 – 1939). In Historický časopis, vol. 66, no.2, pp. 345-348. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.2.8

APA:
Marci, Ľ. (2019). KÁZMEROVÁ, Ľubica a kol. PREMENY OSVETY A VYBRANÝCH ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH PROSTRIEDKOV NA SLOVENSKU (1918 – 1939). Historický časopis, 66(2), 345-348. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.2.8
O vydaní:
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019