Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia Protokol z verejnej oponentúry projektu APVV-14-0029 medzinárodným panelom odborníkov

In: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 2
Svetlana Vašíčková
Detaily:
Rok, strany: 2018, 181 - 185
Kľúčové slová:
Cyrillic literature, Slovakia, written culture, APVV project results, public opponency.
Typ článku: Rozhľady
O článku:
This paper povides basic information from the systematic and integrated research of the Cyrillic literature in Slovakia until the end of the 18th century with an emphasis on participation of the Slovak language and cultural horizons. The paper documents the progress of the project results opposing by the International expert panel.
Ako citovať:
ISO 690:
Vašíčková, S. 2018. Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia Protokol z verejnej oponentúry projektu APVV-14-0029 medzinárodným panelom odborníkov. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.2, pp. 181-185. 0037-6787 .

APA:
Vašíčková, S. (2018). Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia Protokol z verejnej oponentúry projektu APVV-14-0029 medzinárodným panelom odborníkov. Slavica Slovaca, 53(2), 181-185. 0037-6787 .
O vydaní:
Publikované: 11. 12. 2018