Document info
Back


In: Slovenská literatúra, vol. 53, no. 6


Čúzy, Ladislav: LITERÁRNOESTETICKÁ KONCEPCIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V PREDNÁŠKACH O POÉZII SLOVANSKEJ

René Bílik

ISSN 0037 – 6973 (print)

Year, pages: 2006, 477-479

DOI: https://doi.org/--

Language: slo

Published: 8. 1. 2019

Full Text

Article type: Recenzia

How to cite:

ISO 690:
Bílik, R. 2006. Čúzy, Ladislav: LITERÁRNOESTETICKÁ KONCEPCIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V PREDNÁŠKACH O POÉZII SLOVANSKEJ. In Slovenská literatúra, vol. 53, no.6, pp. 477-479. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2006). Čúzy, Ladislav: LITERÁRNOESTETICKÁ KONCEPCIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V PREDNÁŠKACH O POÉZII SLOVANSKEJ. Slovenská literatúra, 53(6), 477-479. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--