Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackČúzy, Ladislav: LITERÁRNOESTETICKÁ KONCEPCIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V PREDNÁŠKACH O POÉZII SLOVANSKEJ

René Bílik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2006, 477-479

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 8. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bílik, R. 2006. Čúzy, Ladislav: LITERÁRNOESTETICKÁ KONCEPCIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V PREDNÁŠKACH O POÉZII SLOVANSKEJ. In Slovenská literatúra, vol. 53, no.6, pp. 477-479. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2006). Čúzy, Ladislav: LITERÁRNOESTETICKÁ KONCEPCIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V PREDNÁŠKACH O POÉZII SLOVANSKEJ. Slovenská literatúra, 53(6), 477-479. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: