Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Za Milenou Cesnakovou-Michalcovou

In: Slovenské divadlo, vol. 66, no. 2
Miloš Mistrík
Detaily:
Rok, strany: 2018, 224 - 225
Typ článku: Nekrológ
Ako citovať:
ISO 690:
Mistrík, M. 2018. Za Milenou Cesnakovou-Michalcovou. In Slovenské divadlo, vol. 66, no.2, pp. 224-225. 0037-699X.

APA:
Mistrík, M. (2018). Za Milenou Cesnakovou-Michalcovou. Slovenské divadlo, 66(2), 224-225. 0037-699X.