Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zmeny moci a politické prevraty v hrách Júliusa Barča-Ivana Diktátor, Neznámy a Veža

In: Slovenské divadlo, vol. 66, no. 2
Dagmar Kročanová
Detaily:
Rok, strany: 2018, 164 - 175
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Kročanová, D. 2018. Zmeny moci a politické prevraty v hrách Júliusa Barča-Ivana Diktátor, Neznámy a Veža. In Slovenské divadlo, vol. 66, no.2, pp. 164-175. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0010

APA:
Kročanová, D. (2018). Zmeny moci a politické prevraty v hrách Júliusa Barča-Ivana Diktátor, Neznámy a Veža. Slovenské divadlo, 66(2), 164-175. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0010
O vydaní: