Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Rok 1948: Emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku

In: Slovenské divadlo, vol. 66, no. 2
Nadežda Lindovská
Detaily:
Rok, strany: 2018, 141 - 163
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Lindovská, N. 2018. Rok 1948: Emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku. In Slovenské divadlo, vol. 66, no.2, pp. 141-163. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0009

APA:
Lindovská, N. (2018). Rok 1948: Emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku. Slovenské divadlo, 66(2), 141-163. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0009
O vydaní: