Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tri cyrilské rukopisné kompendiá Edukačná príprava kléru v prostredí Mukačevskej eparchie v druhej polovici 18. storočia

In: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 1
Peter Žeňuch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2018, 49 - 63
Kľúčové slová:
Cyrillic educative manuscripts, historical an dcultural context, Byzantine-Slavonic tradition, Church history
Typ článku: Štúdia
O článku:
Eparchy in the second half of the 18th century. Slavica Slovaca, 53, 2018, No. 1, pp. 49-63 (Bratislava).Our paper is dedicated to three educative Cyrillic texts from the second half of the 18th century. These texts are located in libraries in Prague, Prešov and Užhorod. The paper describes the historical and cultural contexts of their origin as well as their content and its characteristics.
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. 2018. Tri cyrilské rukopisné kompendiá Edukačná príprava kléru v prostredí Mukačevskej eparchie v druhej polovici 18. storočia. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.1, pp. 49-63. 0037-6787 .

APA:
Žeňuch, P. (2018). Tri cyrilské rukopisné kompendiá Edukačná príprava kléru v prostredí Mukačevskej eparchie v druhej polovici 18. storočia. Slavica Slovaca, 53(1), 49-63. 0037-6787 .