Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predložka εἰς a zámena predložiek v Jánovom evanjeliu

In: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 1
Juraj Feník - Róbert Lapko
Detaily:
Rok, strany: 2018, 20 - 24
Kľúčové slová:
Gospel of John, Greek, Preposition, Translation.
Typ článku: Štúdia
O článku:
This study illustrates the phenomenon of the confusion of prepositions in New Testament Greek. Apart from listing several examples from other writings and highlighting their significance, it focuses on the Gospel of John, with particular attention paid to the preposition εἰς.
Ako citovať:
ISO 690:
Feník, J., Lapko, R. 2018. Predložka εἰς a zámena predložiek v Jánovom evanjeliu. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.1, pp. 20-24. 0037-6787 .

APA:
Feník, J., Lapko, R. (2018). Predložka εἰς a zámena predložiek v Jánovom evanjeliu. Slavica Slovaca, 53(1), 20-24. 0037-6787 .