Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hydrogeografické regionálne typy Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky

In: Geografický časopis, vol. 45, no. 2-3
Ľubomír Solín
Detaily:
Rok, strany: 1993, 251 - 263
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
hydrogeographic regional] typification, hydrogeographic regional type, average annual runoff
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The aim of the contribution is to identify the hydrogeographic regional types from the point of view of the average annual runoff. The process of hydrogeographic regional typification is divided in four steps: a) constitution of a network of mutually comparable basins, b) choice of characteristics of physical-geographical elements of the basin influencing the spatial differentiation of the values of the average annual runoff, c) choice of method for the delimitation of the homogeneous physical-geographical regional types of basins, d) Identification of hydrogeographical regional types on basis of evaluation of the differences in hydrological response between and within the delimited physical-geographical types of basins.
Ako citovať:
ISO 690:
Solín, Ľ. 1993. Hydrogeografické regionálne typy Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky. In Geografický časopis, vol. 45, no.2-3, pp. 251-263. ISSN 0016-7193.

APA:
Solín, Ľ. (1993). Hydrogeografické regionálne typy Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky. Geografický časopis, 45(2-3), 251-263. ISSN 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences