Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Sociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie

In: Geografický časopis, vol. 48, no. 3-4
René Matlovič
Detaily:
Rok, strany: 1996, 271 - 284
Kľúčové slová:
social ecology, urban geography, socio-spatial culture of the city
Ako citovať:
ISO 690:
Matlovič, R. 1996. Sociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie. In Geografický časopis, vol. 48, no.3-4, pp. 271-284. ISSN 0016-7193.

APA:
Matlovič, R. (1996). Sociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie. Geografický časopis, 48(3-4), 271-284. ISSN 0016-7193.