Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Generatívna a heuristická vlastnosť mapy

In: Geografický časopis, vol. 48, no. 3-4
Ján Pravda
Detaily:
Rok, strany: 1996, 227 - 239
Kľúčové slová:
statement, judgment, knowledge
Ako citovať:
ISO 690:
Pravda, J. 1996. Generatívna a heuristická vlastnosť mapy. In Geografický časopis, vol. 48, no.3-4, pp. 227-239. ISSN 0016-7193.

APA:
Pravda, J. (1996). Generatívna a heuristická vlastnosť mapy. Geografický časopis, 48(3-4), 227-239. ISSN 0016-7193.