Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Rizikové areály v Bratislave z aspektu vybraných druhov kriminality

In: Geografický časopis, vol. 49, no. 1
Anton Michálek
Detaily:
Rok, strany: 1997, 48 - 62
Kľúčové slová:
risk area, identification,social environment
Ako citovať:
ISO 690:
Michálek, A. 1997. Rizikové areály v Bratislave z aspektu vybraných druhov kriminality. In Geografický časopis, vol. 49, no.1, pp. 48-62. ISSN 0016-7193.

APA:
Michálek, A. (1997). Rizikové areály v Bratislave z aspektu vybraných druhov kriminality. Geografický časopis, 49(1), 48-62. ISSN 0016-7193.