Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Za Andrejom Maťašíkom

In: Slovenské divadlo, vol. 65, no. 2
Miloš Mistrík
Detaily:
Rok, strany: 2017, 218 - 221
Typ článku: Nekrológ
Ako citovať:
ISO 690:
Mistrík, M. 2017. Za Andrejom Maťašíkom. In Slovenské divadlo, vol. 65, no.2, pp. 218-221. 0037-699X.

APA:
Mistrík, M. (2017). Za Andrejom Maťašíkom. Slovenské divadlo, 65(2), 218-221. 0037-699X.