Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ján Borodáč a jeho prvé kroky v živote i v divadle

In: Slovenské divadlo, vol. 65, no. 2
Karol Mišovic
Detaily:
Rok, strany: 2017, 101 - 121
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Mišovic, K. 2017. Ján Borodáč a jeho prvé kroky v živote i v divadle. In Slovenské divadlo, vol. 65, no.2, pp. 101-121. 0037-699X. DOI: https://doi.org/http://doi.org/10.1515/sd-2017-0007

APA:
Mišovic, K. (2017). Ján Borodáč a jeho prvé kroky v živote i v divadle. Slovenské divadlo, 65(2), 101-121. 0037-699X. DOI: https://doi.org/http://doi.org/10.1515/sd-2017-0007
O vydaní: