Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 64, no. 2


Halasove básne v preklade Antona Straku

Halas´s Poems in the Translation by Anton Straka

Eszter Ondrejcsák

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2017, 135-151

DOI: https://doi.org/-

Publikované: 12. 9. 2018

Full Text

Typ článku: II. Rozhľady / Views

Abstrakt:

V mojej štúdii poukazujem na prekladateľskú činnosť Antona Straku, kultúrneho atašé ČSR v Maďarsku v medzivojnovom období, najmä z kontextu diela od Františka Halasa: Staré ženy. Toto dielo zažilo viacero prekladov, ale v danom období Strakov preklad s názvom: Anyókák, spomedzi ostatných vynikal. Toto dielo, resp. tento preklad vydalo vydavateľstvo Eugena Pragera z Bratislavy a redakcia časopisu Szép Szó v spoločnej edícii. Pri prekladoch Antonovi Strakovi pomáhal známy básnik Attila József a taktiež aj Boris Palotai. Vďaka tejto spolupráci s Attilom Józsefom sa publikovala báseň Anyókák (Staré ženy) ešte pred knižným vydaním v časopise Szép Szó. Celý tento prekladateľský proces sa zachoval v prameňoch, ktoré sa nachádzajú v Petőfiho Literárnom Múzeu v Budapešti.

The paper intends to point out to the translating activity of Anton Straka, cultural attaché of the Czechoslovak Republic in Hungary during the interwar period, particularly in relation to František Halas´s piece of work called Staré ženy/Old Women. The piece of work had been translated several times but in the given period of time it was Straka´s translation titled Anyókák that stood out. The work or its translation was published by the Publishing House of Eugen Prager in Bratislava in cooperation with magazine Szép Szó. Anton Straka did the translation with the help of a well-known poet Attila József as well as Boris Palotai. Thanks to the cooperation with Attila József the poem Anyókák/Old Women was first published in magazine Szép Szó. The whole of the translation process has been preserved in the records which are found in the Petőfi literary museum in Budapest. Key words: Anton Straka, Attila József, Boris Palotai, František Halas, Old Women

Ako citovať:

ISO 690:
Ondrejcsák, E. 2017. Halasove básne v preklade Antona Straku . In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 135-151. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-

APA:
Ondrejcsák, E. (2017). Halasove básne v preklade Antona Straku . Slovenská literatúra, 64(2), 135-151. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová: Kľúčové slová: Anton Straka, Attila József, Boris Palotai, František Halas, Staré ženy/Key words: Anton Straka, Attila József, Boris Palotai, František Halas, Old Women