Document info
Back


In: Slovenská literatúra, vol. 64, no. 2


Halasove básne v preklade Antona Straku

Eszter Ondrejcsák

ISSN 0037 – 6973 (print)

Year, pages: 2017, 135-151

DOI: https://doi.org/-

Published: 12. 9. 2018

Full Text

Article type: Rozhľady

Abstract:

V mojej štúdii poukazujem na prekladateľskú činnosť Antona Straku, kultúrneho atašé ČSR v Maďarsku v medzivojnovom období, najmä z kontextu diela od Františka Halasa: Staré ženy. Toto dielo zažilo viacero prekladov, ale v danom období Strakov preklad s názvom: Anyókák, spomedzi ostatných vynikal. Toto dielo, resp. tento preklad vydalo vydavateľstvo Eugena Pragera z Bratislavy a redakcia časopisu Szép Szó v spoločnej edícii. Pri prekladoch Antonovi Strakovi pomáhal známy básnik Attila József a taktiež aj Boris Palotai. Vďaka tejto spolupráci s Attilom Józsefom sa publikovala báseň Anyókák (Staré ženy) ešte pred knižným vydaním v časopise Szép Szó. Celý tento prekladateľský proces sa zachoval v prameňoch, ktoré sa nachádzajú v Petőfiho Literárnom Múzeu v Budapešti.

How to cite:

ISO 690:
Ondrejcsák, E. 2017. Halasove básne v preklade Antona Straku . In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 135-151. DOI: https://doi.org/-

APA:
Ondrejcsák, E. (2017). Halasove básne v preklade Antona Straku . Slovenská literatúra, 64(2), 135-151. DOI: https://doi.org/-

Keywords: Kľúčové slová: Anton Straka, Attila József, Boris Palotai, František Halas, Staré ženy/Key words: Anton Straka, Attila József, Boris Palotai, František Halas, Old Women