Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podnetná kniha zo 60. rokov minulého storočia má už 50 rokov

In: Studia Politica Slovaca, vol. 9, no. 2
Michal Majtán
Detaily:
Rok, strany: 2016, 160 - 162
Kľúčové slová:
News
O článku:
News
Ako citovať:
ISO 690:
Majtán, M. 2016. Podnetná kniha zo 60. rokov minulého storočia má už 50 rokov. In Studia Politica Slovaca, vol. 9, no.2, pp. 160-162. 1337-8163.

APA:
Majtán, M. (2016). Podnetná kniha zo 60. rokov minulého storočia má už 50 rokov. Studia Politica Slovaca, 9(2), 160-162. 1337-8163.