Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Niekoľko poznámok k informačnému zapezpečovaniu vedeckovýskumných úloh v ÚMMS SAV

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXVI, no. 2
Detaily:
Rok, strany: 1997, 30 - 32