Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Okrúhle stoly pre pracovníkov knižnično-informačnej siete SAV

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXIX, no. 1
Marcela Horváthová
Detaily:
Rok, strany: 2000, 14 - 16
Kľúčové slová:
TSK, aktivity
O článku:
O aktivitách v Týždni slovenských knižníc
Ako citovať:
ISO 690:
Horváthová, M. 2000. Okrúhle stoly pre pracovníkov knižnično-informačnej siete SAV. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXIX, no.1, pp. 14-16. 0139-9993.

APA:
Horváthová, M. (2000). Okrúhle stoly pre pracovníkov knižnično-informačnej siete SAV. Informačný bulletin ÚK SAV, XXIX(1), 14-16. 0139-9993.