Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Je ťažké byť spravodlivým

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXIX, no. 1
Marcela Horváthová
Detaily:
Rok, strany: 2000, 5 - 6
Kľúčové slová:
databázy, periodiká
O článku:
O kúpe zahraničných periodík a databáz ako Current Contents či EBSCO.
Ako citovať:
ISO 690:
Horváthová, M. 2000. Je ťažké byť spravodlivým. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXIX, no.1, pp. 5-6. 0139-9993.

APA:
Horváthová, M. (2000). Je ťažké byť spravodlivým. Informačný bulletin ÚK SAV, XXIX(1), 5-6. 0139-9993.