Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

DINUŠ, Peter: Kováč, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied

In: Studia Politica Slovaca, vol. 9, no. 1
Peter Dinuš
Detaily:
Rok, strany: 2016, 89 - 96
O článku:
Recenzie a anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Dinuš, P. 2016. DINUŠ, Peter: Kováč, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied. In Studia Politica Slovaca, vol. 9, no.1, pp. 89-96. 1337-8163.

APA:
Dinuš, P. (2016). DINUŠ, Peter: Kováč, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied. Studia Politica Slovaca, 9(1), 89-96. 1337-8163.