Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Sivičeková Jana: Martinkovič, M.: Politické myslenie Novej školy. Občiansko-národný program Slovenských novín

In: Studia Politica Slovaca, vol. 8, no. 2
Jana Sivičeková
Detaily:
Rok, strany: 2015, 87 - 90
O článku:
Recenzie a anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Sivičeková, J. 2015. Sivičeková Jana: Martinkovič, M.: Politické myslenie Novej školy. Občiansko-národný program Slovenských novín. In Studia Politica Slovaca, vol. 8, no.2, pp. 87-90. 1337-8163.

APA:
Sivičeková, J. (2015). Sivičeková Jana: Martinkovič, M.: Politické myslenie Novej školy. Občiansko-národný program Slovenských novín. Studia Politica Slovaca, 8(2), 87-90. 1337-8163.