Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vrábel Ferdinand: Hrabovec, E.: Andrej Hlinka a slovenskí katolíci očami Svätej stolice 1918 – 1927

In: Studia Politica Slovaca, vol. 8, no. 2
Ferdinand Vrábel
Detaily:
Rok, strany: 2015, 74 - 81
O článku:
Recenzie a anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Vrábel, F. 2015. Vrábel Ferdinand: Hrabovec, E.: Andrej Hlinka a slovenskí katolíci očami Svätej stolice 1918 – 1927. In Studia Politica Slovaca, vol. 8, no.2, pp. 74-81. 1337-8163.

APA:
Vrábel, F. (2015). Vrábel Ferdinand: Hrabovec, E.: Andrej Hlinka a slovenskí katolíci očami Svätej stolice 1918 – 1927. Studia Politica Slovaca, 8(2), 74-81. 1337-8163.