Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Marginálne o festivale Nová dráma 2015

In: Slovenské divadlo, vol. 63, no. 4
Miroslav Ballay
Detaily:
Rok, strany: 2015, 392 - 397
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Ballay, M. 2015. Marginálne o festivale Nová dráma 2015. In Slovenské divadlo, vol. 63, no.4, pp. 392-397. 0037-699X.

APA:
Ballay, M. (2015). Marginálne o festivale Nová dráma 2015. Slovenské divadlo, 63(4), 392-397. 0037-699X.