Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Postmoderné, kognitívne, intencionálne, inštrumentálne a semio-pragmatické teórie dokumentárneho filmu

In: Slovenské divadlo, vol. 63, no. 4
Martin Palúch
Detaily:
Rok, strany: 2015, 328 - 337
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Palúch, M. 2015. Postmoderné, kognitívne, intencionálne, inštrumentálne a semio-pragmatické teórie dokumentárneho filmu. In Slovenské divadlo, vol. 63, no.4, pp. 328-337. 0037-699X.

APA:
Palúch, M. (2015). Postmoderné, kognitívne, intencionálne, inštrumentálne a semio-pragmatické teórie dokumentárneho filmu. Slovenské divadlo, 63(4), 328-337. 0037-699X.