Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Sorby, Karol R.: Moderná spisovná arabčina. Diel II

In: Asian and African Studies, vol. 9, no. 2
Ladislav Drozdík
Detaily:
Rok, strany: 2000, 252 - 253
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Drozdík, L. 2000. Sorby, Karol R.: Moderná spisovná arabčina. Diel II. In Asian and African Studies, vol. 9, no.2, pp. 252-253. 1335-1257.

APA:
Drozdík, L. (2000). Sorby, Karol R.: Moderná spisovná arabčina. Diel II. Asian and African Studies, 9(2), 252-253. 1335-1257.