Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? /Ľudovít Bazovský – resilient Slovak countryman? Prešov: Universum 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9

In: Studia Politica Slovaca, vol. 8, no. 1
Ferdinand Vrábel
Detaily:
Rok, strany: 2015, 117 - 121
O článku:
Recenzie a anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Vrábel, F. 2015. VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? /Ľudovít Bazovský – resilient Slovak countryman? Prešov: Universum 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9. In Studia Politica Slovaca, vol. 8, no.1, pp. 117-121. 1337-8163.

APA:
Vrábel, F. (2015). VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? /Ľudovít Bazovský – resilient Slovak countryman? Prešov: Universum 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9. Studia Politica Slovaca, 8(1), 117-121. 1337-8163.