Document info
Back


In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXXV, no. 2


Podiel SAV na budovaní databázy spoločenskej produkcie CEJSH

Marcela Horváthová

ISSN 0139-9993 (print)

Year, pages: 2006, 30-32

Published: 0000-00-00

How to cite:

ISO 690:
Horváthová, M. 2006. Podiel SAV na budovaní databázy spoločenskej produkcie CEJSH. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXXV, no.2, pp. 30-32.

APA:
Horváthová, M. (2006). Podiel SAV na budovaní databázy spoločenskej produkcie CEJSH. Informačný bulletin ÚK SAV, XXXV(2), 30-32.