Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNa prahu nového funkčného obdobia

Ľudmila Čelková

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2006, 5-8

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: