Document info
Back


In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXXV, no. 2


Na prahu nového funkčného obdobia

Ľudmila Čelková

ISSN 0139-9993 (print)

Year, pages: 2006, 5-8

Published: 0000-00-00

Full Text

How to cite:

ISO 690:
Čelková, Ľ. 2006. Na prahu nového funkčného obdobia. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. XXXV, no.2, pp. 5-8. 0139-9993.

APA:
Čelková, Ľ. (2006). Na prahu nového funkčného obdobia. Informačný bulletin ÚK SAV, XXXV(2), 5-8. 0139-9993.