Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944

In: Slovenská literatúra, vol. 62, no. 1
Monika Kapráliková
Detaily:
Rok, strany: 2018, 1 - 14
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Elán, Ján Smrek, the Slovak Writers´ Society, the Slovak Republic (1939 – 1945)
Typ článku: Vedecká štúdia
O článku:
Presne pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa do vojnovej slovenskej metropoly presťahoval literárno-umelecký mesačník Elán, spoločný projekt básnika a redaktora Jána Smreka a českého nakladateľa Leopolda Mazáča. Hoci jeho vznik i existencia boli prvotne úzko naviazané na Prahu, podpisom dohody so Spolkom slovenských spisovateľov 29. septembra 1939 sa časopis podarilo preniesť do Bratislavy, kde vychádzal až do svojho zániku v roku 1947. Cieľom príspevku je sprostredkovať základné a dosiaľ málo známe faktografické údaje o vojnovej etape vydávania časopisu a poukázať do akej miery na jeho podobu vplývali nové vlastnícke pomery i nový geopolitický a spoločenský kontext. Text primárne vychádza zo štúdia archívnych materiálov, vojnových čísel Elánu a vybraných dobových periodík. Nadväzuje na príspevok Deviatka osudová pre Elán i jeho redaktora, pojednávajúcom o okolnostiach samotného prechodu časopisu do Bratislavy, uverejnenom v Slovenskej literatúre v roku 2010.
Ako citovať:
ISO 690:
Kapráliková, M. 2018. Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.1, pp. 1-14. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-

APA:
Kapráliková, M. (2018). Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944. Slovenská literatúra, 62(1), 1-14. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-
O vydaní:
Publikované: 17. 9. 2018