Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Oliverius, Jaroslav. Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny.

In: Asian and African Studies, vol. 14, no. 1
Ladislav Drozdík
Detaily:
Rok, strany: 2005, 105 - 106
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Drozdík, L. 2005. Oliverius, Jaroslav. Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny.. In Asian and African Studies, vol. 14, no.1, pp. 105-106. 1335-1257.

APA:
Drozdík, L. (2005). Oliverius, Jaroslav. Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny.. Asian and African Studies, 14(1), 105-106. 1335-1257.