Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Sorby, Karol Jr. Arabi, islám a výzvy modernej doby

In: Asian and African Studies, vol. 17, no. 1
Eduard Gombár
Detaily:
Rok, strany: 2008, 123 - 124
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Gombár, E. 2008. Sorby, Karol Jr. Arabi, islám a výzvy modernej doby. In Asian and African Studies, vol. 17, no.1, pp. 123-124. 1335-1257.

APA:
Gombár, E. (2008). Sorby, Karol Jr. Arabi, islám a výzvy modernej doby. Asian and African Studies, 17(1), 123-124. 1335-1257.