Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

SORBY, Karol R., SORBY, Karol Jr. Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990). [The Middle East in International Politics (1971 – 1990)]

In: Asian and African Studies, vol. 21, no. 1
Ladislav Drozdík
Detaily:
Rok, strany: 2012, 122 - 124
Typ článku: Book Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Drozdík, L. 2012. SORBY, Karol R., SORBY, Karol Jr. Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990). [The Middle East in International Politics (1971 – 1990)]. In Asian and African Studies, vol. 21, no.1, pp. 122-124. 1335-1257.

APA:
Drozdík, L. (2012). SORBY, Karol R., SORBY, Karol Jr. Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990). [The Middle East in International Politics (1971 – 1990)]. Asian and African Studies, 21(1), 122-124. 1335-1257.