Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

KOSSUTHOVÁ, Veronika: KREJČÍ, Oskar: Lidská práva. Praha : Professional Publishing, 2013, 177 s., ISBN 978-80-7431-056-0

In: Studia Politica Slovaca, vol. 7, no. 1
Veronika Kossuthová
Detaily:
Rok, strany: 2014, 79 - 83
O článku:
Reviews and Annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Kossuthová, V. 2014. KOSSUTHOVÁ, Veronika: KREJČÍ, Oskar: Lidská práva. Praha : Professional Publishing, 2013, 177 s., ISBN 978-80-7431-056-0. In Studia Politica Slovaca, vol. 7, no.1, pp. 79-83. 1337-8163.

APA:
Kossuthová, V. (2014). KOSSUTHOVÁ, Veronika: KREJČÍ, Oskar: Lidská práva. Praha : Professional Publishing, 2013, 177 s., ISBN 978-80-7431-056-0. Studia Politica Slovaca, 7(1), 79-83. 1337-8163.