Informačná stránka organizácie SAV

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV v B. Bystrici

Zoznam všetkých pracovníkov
 RNDr., PhD. Čunderlíková, Katarína  0902213864
 prof. RNDr., CSc. Haviar, Miroslav  048/ 446 7224
 doc. Mgr., PhD. Karabáš, Ján  048/4701 202
 RNDr., PhD. Michalíková, Alžbeta  048/4467129
   Mišíková, Lucia   
 prof. RNDr., DrSc. Nedela, Roman  048/4701 201
 Bc. Paľová, Henrieta  048/412 3943, 048/4701 200
 doc., PhD., M.Sc. Šuch, Ondrej  048/4701 204
 prof. RNDr., DrSc. Wimmer, Gejza  02/ 5751 0504