Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV v B. Bystrici

Titul Meno E-mail Telefón
RNDr., PhD.
Čunderlíková
Katarína
0902213864
prof. RNDr., CSc.
Haviar
Miroslav
048/ 446 7224
doc. Mgr., PhD.
Karabáš
Ján
048/4701 202
RNDr., PhD.
Michalíková
Alžbeta
048/4467129
  neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Nedela
Roman
048/4701 201
Bc.
Paľová
Henrieta
048/412 3943, 048/4701 200
doc., PhD., M.Sc.
Šuch
Ondrej
048/4701 204
prof. RNDr., DrSc.
Wimmer
Gejza
02/ 5751 0504