Informačná stránka organizácie SAV

Detašované pracovisko Matematického ústavu SAV v Košiciach

Zoznam členov Akademickej obce
 RNDr., PhD.  Dančík, Vladimír  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Eliaš, Peter  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Frič, Roman  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Haluška, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Halušková, Emília  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hospodár, Michal  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Jirásková, Galina  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Pócs, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Repický, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 9