Informačná stránka organizácie SAV

Detašované pracovisko Matematického ústavu SAV v Košiciach

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Babicová, Dušana   
   Badiarová, Janka   
 RNDr., PhD. Dančík, Vladimír  055/ 622 82 91
 RNDr., PhD. Eliaš, Peter  055/ 622 8291
 doc. RNDr., DrSc. Frič, Roman  055/ 622 82 91
 doc. RNDr., CSc. Haluška, Ján  055/ 622 82 91
 RNDr., CSc. Halušková, Emília  055/ 622 8291
 Ing., PhD. Hospodár, Michal  +421904738269
 RNDr., CSc. Jirásková, Galina  055/ 622 82 91
 Mgr. Krajňáková, Ivana   
 Mgr., PhD. Mlynárčik, Peter  +421903642338
 Mgr., PhD. Palmovský, Matúš   
 doc. PaedDr., PhD. Papčo, Martin   
 RNDr., PhD. Pócs, Jozef  055/ 622 82 91
 doc. RNDr., CSc. Repický, Miroslav  55/ 6228291
   Štefančíková, Katarína  055/ 622 82 91