Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stefan
Samostatný vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Ladislav
Vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Marian
Vedúci vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 6