Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Bečka, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Dobrev, Stefan  Samostatný vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Hromkovič, Juraj  Vedúci vedecký pracovník
 doc. Ing., CSc.  Okša, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Stacho, Ladislav  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Vajteršic, Marian  Vedúci vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 6