Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Bečka
Martin
02/ 5930 6513
 
Bečková
Marianna
02/ 5930 6522
RNDr., PhD.
Dobrev
Stefan
02/ 5930 6526
prof. RNDr., DrSc.
Hromkovič
Juraj
02/ 5930 6522
doc. Ing., CSc.
Okša
Gabriel
02/ 5930 6512
Mgr., CSc.
Stacho
Ladislav
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Vajteršic
Marian
02/ 5930 6517