Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Bečka, Martin  02/ 5930 6513
 RNDr., PhD. Dobrev, Stefan  02/ 5930 6526
   Gavorová, Silvia  02/ 5930 6522
 prof. RNDr., DrSc. Hromkovič, Juraj  02/ 5930 6522
 doc. Ing., CSc. Okša, Gabriel  02/ 5930 6512
   Puterová, Blažena   
 Mgr., CSc. Stacho, Ladislav   
 prof. RNDr., DrSc. Vajteršic, Marian  02/ 5930 6517